БОЛНИЧНИ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ:

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Имаме удоволствието да  представим на вашето внимание основните насоки и методи на работа на  фирма „МЛ-България”АД,специализирана в  събиране ,транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от здравни и болнични заведения.“МЛ-България“ има дългогодишен опит в сферата  на обезвреждане на опасни болнични отпадъци , като наши клиенти са над 40 болнични заведения в цялата страна . За Ваше улеснение сме подготвили основни насоки включващи етапите по сключване на договори и бъдещата работа с нас по събиране , транспортиране и обезвреждане на Вашите болнични отпадъци.

ЕТАПИ НА РАБОТА:

След  официално запитване – Изготвяме оферта

  • Сключване на договор
  • По договаряне , доставка на необходимото количество  контейнери
  • Изготвяне на график за извозване на събрания опасен отпадък
  • Осъществяване на контакт / предишния ден преди извозването /с лицето отговорно за дейностите с отпадъци , за получаване на информация за количеството и вида на пълните контейнери
  • Замяна на пълни контейнери с празни такива
  • Измерване на количеството предаден отпадък
  • Попълване на предварително изготвен от нас Идентификационен документ.
  • Предоставя се на лицето отговорно за дейностите с отпадъци , попълнен екземпляр № 1 Идентификационен документ.
  • След обезвреждане на събрания и транспортиран отпадък , заверения екземпляр № 16 на Идентификационен документ и прикрепената фактура се предават на лицето отговорно за дейностите с отпадъци или се изпраща по пощата.