ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ:

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Имаме удоволствието да  представим на вашето внимание основните насоки и методи на работа на  фирма „МЛ-България”АД, при    събиране ,транспортиране и обезвреждане на опасни  отпадъци

В страната има много и различни видове опасни отпадъци генерирани при различни производства или дейности . За съжаление  България все още няма  изградена инсталация за обезвреждане на опасни отпадъци  и по –голямата част от тези отпадъци се унищожават в чужбина . По тази причина при заявка от клиента е особенно важно да се знаем вида на отпадъка , химическият  състав , както и вида на опаковките. По тази причина при подаване на заявка нашите клиенти трябва да ни предоставят възможно най-изчерпвателна информация за вида , количеството  състава на предваният от тях отпадък . За съжаление за определени видове отпадъци , ние нямаме готово решение относно обезврежането му.

ЕТАПИ НА РАБОТА: 

  • Изпращане от страна на клиента на информация относно вида, химическият състав и вида на опаковките на предавания опасен отпадък.
  • След получаване на тази инфорамция ние проверяваме възможностите за унищожение на опасният отпадък.
  • След извършване на проверка на начините за унищожаване на опасният отпадък ние информираме клиенти дали и как може да се извърш смото третиране на отпадъка.
  • Възможно е при определени видове отпадъци , да не сме в състояние да извършим тази услуга.
  • След като информираме клиента за възможностите за унищожение на опасният отпадък , ние изпращаме ценова оферта.
  • Следва етапа на сключване на договор и уточняваме на стъпките за реализация на услугата.
  • Попълване на необходимите документи унищожаване на опасният отпадък.
  • Измерване на отпадъка.
  • Унищожение на самият отпадък