ПРЕДПЛАТЕНИ КАРТИ ЗА ПОКРИВАНЕ НА ПАЦИЕНТСКИ РАЗХОДИ:

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ ,

Предлагаме на Вашето Внимание нашата нова услуга осъществявана  съвместно с  ESAY-PAY, а именно   предплатена карта за покриване на пациентски разходи по клинични проучвания.
Предлаганата от нас услуга цели  улесняване на процеса по покриване на разходите на пациенти ключени в клинични проучвания от фармацефтичните компании в страната. Целта е лесно и удобно пациентите да покриват свойте разходи при посещението си на местата където се провеждат самите клиничните проучвания.

ПО ЖЕЛАНИЕ НА КЛИЕНТА НАШИТЕ ПРЕДПЛАТЕНИ КАРТИ МОГАТ ДА ВКЛЮЧВАТ СЛЕДНИТЕ ОПЦИИ: А ИМЕННО :

  1. Отпечатване на името на пациента.
  2. Отпечатване на пациентският номер на пациента и/или клиничното проучване.
  3. Всяка карта има присвоен 16-цифров код и дата на валидност (по желание на клиента датата на валидност може да бъде удължена).
  4. Всяка карта е свързана с отделен IBAN.
  5. Картите могат да се използват в цялата страна , за теглене в брой или разплащане на ПОС-терминал.
  6. Паричните средства заредени по тези карти могат да бъдат или фиксирани ли по желание на клиента.

Налични предплатени карти при фиксирана сума.