СТОМАТОЛОЗИ:

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Имаме удоволствието да  представим на вашето внимание основните насоки и методи на работа на  фирма „МЛ-България”АД,специализирана в  събиране ,транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от генерирани от стоматологични кабинети.

“МЛ-България“ има дългогодишен опит в сферата  на обезвреждане на опасни болнични отпадъци , като наши клиенти са над 100  стоматологични кабинети в цялата страна . За Ваше улеснение сме подготвили основни насоки включващи етапите по сключване на договори и бъдещата работа с нас по събиране , транспортиране и обезвреждане на Вашите болнични отпадъци генерирани във вашите стоматологични кабинети.

ЕТАПИ НА РАБОТА: 

  • След  официално запитване – Изготвяме оферта
  • Сключване на договор
  • След обаждане по телефона и заявяване на необходимост от извозване на събрания опасен отпадък
  • Осъществяване на контакт/ предишния ден преди извозването / с лицето отговорно за дейностите с отпадъци , за получаване на информация за количеството и вида на пълните контейнери
  • Замяна на пълни контейнери с празни такива
  • Измерване на количеството предаден отпадък
  • Попълване на предварително изготвен от нас Идентификационен документ.
  • Предоставя се на лицето отговорно за дейностите с отпадъци , попълнен екземпляр № 1 Идентификационен документ.
  • След обезвреждане на събрания и транспортиран отпадък , заверения екземпляр № 16 на Идентификационен документ и прикрепената фактура се предават на лицето отговорно за дейностите с отпадъци или се изпраща по пощата.