УНИЩОЖАВАНЕ НА ЛЕКАРСТВА:

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Имаме удоволствието да  представим на вашето внимание основните насоки и методи на работа на  фирма „МЛ-България”АД,специализирана в  събиране ,транспортиране и обезвреждане на лекарства с изтекъл срок на годност или лекарства излезли от употреба.

“МЛ-България“ има дългогодишен опит в сферата  на събиране, транспортиране и  обезвреждане на  лекарствени продукти.

С цел предлагане на комплексна услуга ние предлагаме на нашите клиенти , и администриране на процеса по унищожаване на лекарства и лекарствени продукти който включва следните дейностти, а именно:

 • Събиране на лекарствата със специализирани транспортни средства от мястото им на генериране.
 • Съхраняване на взетите лекартвени средства според Норматичните изисквания до тяхното унищожение.
 • Подготовка на документите относно получаване на заповед за унищожаването им от „Изпълнителната агенция по лекарствата.“
 • Присъстви на наши служители при ревизиите на описаните по-горе контролни институции.
 • Физичеко унищожение на бракуваните лекарствени средства

За Ваше улеснение сме подготвили основни насоки включващи етапите по сключване на договори и бъдещата работа с нас по събиране , транспортиране и обезвреждане на лекарствени средства.

ЕТАПИ НА РАБОТА: 

 • След  официално запитване – Изготвяме оферта
 • Сключване на договор
 • След обаждане по телефона и заявяване на необходимост от извозване на събраните от Вас лекарствени средства ,осъществяване на контакт/ предишния ден преди извозването / с лицето отговорно за дейностите с лекарствата подлежащи на унищожение , за получаване на информация за количеството и вида  лекарствата подлежащи на унищожение.
 • Измерване на количеството предаден отпадък
 • Попълване на предварително изготвен от нас Идентификационен документ.
 • Предоставя се на лицето отговорно за дейностите с бракуваните лекарства , попълнен екземпляр № 1 Идентификационен документ.
 • След обезвреждане на лекарствените продукти  , заверения екземпляр № 16 на Идентификационен документ и прикрепената фактура се предават на лицето отговорно за дейностите с отпадъци или се изпраща по пощата.