МЛ България е фирма специализирана в събирането, извозването и унищожаването на опасни отпадъци от болници, клиники и частни кабинети в цялата страна.
mlbulgaria@mail.bg

Събиране и унищожаване на опасни отпадъци

„МЛ-България“ АД предлага събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци по следните направления, а именно:

a

Унищожаване на опасни отпадъци на болнични и здравни заведения

МЛ България е специализирана в събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни отпадъци на болнични и здравни заведения. Разполагаме с над 20 години опит и портфолио от +40 клиенти из цялата страна.

Два от най-често срещаните метода за изхвърляне на медицински отпадъци включват изгаряне или автоклавиране. При изгарянето, отпадъците се изгарят в контролирана среда, докато автоклавирането използва топлина под формата на пара за стерилизиране на определени видове болнични отпадъци, което убива микроорганизмите.
a

Унищожаване на опасни отпадъци от лекарски кабинети

Работим с над 100 лекарски кабинета от цялата страна.

Имаме дългогодишен опит в събирането и третирането на опасни отпадъци, генерирани от лекарски кабинети. Това включва, но не е лимитирано до празни спринцовки, скалпели, бръсначи и всякакви други предмети които биха могли да бъдат категоризирани като инфекциозни или опасни.

За специално третиране са също така и общи фармацевтични или медицински отпадъци.

унищожаване на опасни отпадъци на лекарски кабинети

Събиране и третиране на отпадъци от стоматологични кабинети

Стоматологичните практики често генерират значителни количества опасни отпадъци като пластмаса, памук, латекс, стъкло и други материали, които могат да бъдат замърсени с телесни течности. Освен това, зъболекарските кабинети употребяват остри предмети, спринцовки, игли и други предмети, които трябва да бъдат обезвредени преди да бъдат изхвърлени окончателно.

С 20 години опит и над 100 стоматологични кабинета из цялата страна, МЛ България е вашият идеален партньор в унищожаването на опасни отпадъци и опазването на околната среда.
унищожаване на опасни отпадъци от ветеринари

Унищожаване на опасни отпадъци от ветеринарни кабинети

“МЛ-България“ има дългогодишен опит в сферата  на обезвреждане на опасни болнични отпадъци, като наши клиенти са  много ветеринарни заведения и кабинети в цялата страна.

Ветеринарната практика генерира отпадъци, които се смятат за опасни и трябва да бъдат третирани внимателно. Такива отпадъци включват спринцовки и други остри предмети, ваксини и флакони, които съдържат живи ваксини, както и други предмети с инфекциозни агенти.
унищожаване на лекарства с изтекъл срок на годност

Обезвреждане и унищожаване на лекарства

МЛ България е специализирана в безопасното унищожаване на лекарства с изтекъл срок на годност или излезли от употреба.

Нашата комплексна услуга включва: събиране на лекарствата със специализирани превозни средства, съхраняване според норматичните изисквания до тяхното унищожение, подготовка на документация за „Изпълнителната агенция по лекарствата“, присъствие на наши служители при ревизиите от контролни институции, и физическото унищожаване на лекарствата.
a

Обезвреждане и третиране на други видове отпадъци

В страната има много и различни видове опасни отпадъци генерирани при различни производства или дейности. За съжаление  България все още няма  изградена инсталация за обезвреждане на опасни отпадъци  и по –голямата част от тези отпадъци се унищожават в чужбина.

По тази причина при заявка от клиента е особено важно да се знаем вида на отпадъка, химическият  състав , както и вида на опаковките. По тази причина при подаване на заявка нашите клиенти трябва да ни предоставят възможно най-изчерпвателна информация за вида, количеството и състава на предваният от тях отпадък.

Процес на работа

Разберете всичко относно нашия процес на работа и как нашите висококвалифицирани специалисти транспортират и обезвеждат опасни болнични отпадъци.

Разрешителни

За извършване на дейността по събиране и унищожаване на опасни отпадъци, фирма „МЛ-България“ има разрешително N: 07-РД-203-03 / 03.05.2018г. от РИОСВ.

Доверете се на 15 години опит

МЛ-България АД ще се погрижи за безопасното събиране и обезвреждане на болнични отпадъци от здравни заведения, лични лекари, стоматолози, ветеринарни заведения и други.

фирма за опасни отпадъци

С 15 годишен опит в дейността на събирането и обезвреждането на опасни отпадъци,  „МЛ-България“ АД е утвърдена като един от лидерите в тази особенно важна област за опазване на човешкото здраве и екологичното равновесие.

При извършване на тази дейност основен принцип и приоритет на всички служители на дружеството е спазване на здравни и екологични норми. Нашият екип е наясно с големите отговорности които поема всеки един от нас при работата с такъв специфичен бранш.

При извършване на своята ежедневна дейност екипът на нашата компания е съсредоточен, в основната цел на нашата работа, а именно предотвратяване, намаляване и ограничаване на вредното въздействие на болничните отпадъци върху човешкото здраве и околната среда.

15%
Опасни отпадъци

Според Световната Здравна организация, 15% от отпадъците, генерирани от здравни дейности, са инфекциозни, токсични или радиоктивни.

58
Неадекватна система

Оценка на СЗО/УНИЦЕФ установи, че едва 58% от проучените обекти от 24 държави имат адекватни системи за безопасно изхвърляне на отпадъци.

30
Болнични отпадъци

Над 30% от опасните медицински отпадъци по света са генерирани от болнични заведения, процент, който значително се увеличи по време на пандемията.

Често задавани въпроси

Въпроси и отговори относно унищожаването на опасни медицински отпадъци

Какво е опасен отпадък?

Опасните отпадъци са онези отпадъци, които оказват негативно влияние и могат да бъдат потенциална заплаха за общественото здраве или околната среда. Те са известни с това, че проявяват една или повече от следните характеристики: възпламенимост, реактивност, корозивност и токсичност.

Какво е микровълново третиране?

Подобно на автоклава, микровълновото третиране използва топлина за обеззаразяването на медицински и болнични отпадъци. Този метод позволява правилната стерилизация на биологично опасен материал, използвайки влажна топлина и пара, генерирани от микровълнова енергия.

Защо трябва да се унищожават опасните отпадъци?

 За разлика от други продукти от ежедневието ни, опасните опадъци не могат да бъдат изхвърлени в боклука по обикновената процедура, тъй като те са заплаха за околната среда. Опасните болнични отпадъци се третират с метода “автоклавиране“ съчетано с “микровълново третиране“, за да се избегне вторичното замърсяване при обикновения процес на изгаряне.

Какво е автоклавиране?

Автоклавът е машина, която се използва за стерилизиране на медицинско оборудване и консумативи, като ги подлага под висока температура и налягане при 121 °C за около 15-20 минути в зависимост от размера на оборудването докато всички бактерии, вируси, гъбички и спори са унищожени. Автоклавът е изобретен от Чарлз Чембърланд през 1879 г.

Как работи МЛ България?

След като зададете запитване към нас, ще се свържем с вас, за да изготвим оферта на базата на вашите нужди. В зависимост от количеството опасни отпадъци, които сме договорили, ще ви доставим необходимото количество контейнери, след което ще изготвим график за извозване на събрания отпадък. 

Как става извозването на отпадъци?

След сключването на договора, графикът на извозване ще бъде изпълнен според договореното количество. Ако генерирате повече отпадък – приблизително 300-800 кг. на седмица, извозването става по установен график. Ако е по-малко, извозването става по предварителна заявка.

Как става предаването на отпадъка?

В предшестващ извозването разговор, уточняваме с вас количеството и вида на пълните контейнери, които се заменят за пълни при предаването.

Как се измерва предадения отпадък?

Колите ни са оборудвани с мобилна електронна везна, с която в процеса на предаване се измерват контейнерите в присъствие на представител на тонародателя.