МЛ България е фирма специализирана в събирането, извозването и унищожаването на опасни отпадъци от болници, клиники и частни кабинети в цялата страна.
mlbulgaria@mail.bg

Унищожаване на различни видове опасни отпадъци

МЛ България е фирма, специализирана в събирането и унищожаването на различни видове опасни отпадъци в София и страната. Звъннете ни на +359 878 653 986.

1
Оферта

След като ни направите официално запитване, ще ви изготвим персонализирана оферта.

2
График

Веднага след сключване на договор, ви изготвяме график за извозване на събрания опасен отпадък.

3
Извозване

В деня преди извозването, осъщестяваме контакт за точното количество и вид на контейнерите.

4
Унищожаване

Събраният и транспортиран отпадък се обезврежда, подкрепен с необходимата документация.

Опасни отпадъци

В страната има много и различни видове опасни отпадъци генерирани при различни производства или дейности. За съжаление, България все още няма изградена инсталация за обезвреждане на опасни отпадъци и по –голямата част от тези отпадъци се унищожават в чужбина .

По тази причина, при заявка от клиента е особено важно да се знае вида на отпадъка, химическия състав, както и вида на опаковките. При подаване на заявка, нашите клиенти трябва да ни предоставят възможно най-изчерпвателна информация за вида, количеството и състава на предвания от тях отпадък. За съжаление, за определени видове отпадъци, ние нямаме готово решение относно обезвреждането им.

унищожаване на опасни отпадъци

Етапи на работа

  • Изпращане от страна на клиента на информация относно вида, химическия състав и вида на опаковките на предавания опасен отпадък.
  • След получаване на тази информация, ние проверяваме възможностите за унищожение на опасния отпадък.
  • След извършване на проверка на начините за унищожаване на опасният отпадък, ние ще информираме клиента дали и как може да се извърши самото третиране на отпадъка.
  • Възможно е при определени видове отпадъци, да не сме в състояние да извършим тази услуга.
  • След като информираме клиента за възможностите за унищожение на опасния отпадък , ние изпращаме ценова оферта.
  • Следва етапа на сключване на договор и уточняваме на стъпките за реализация на услугата.
  • Попълване на необходимите документи за унищожаване на опасния отпадък.
  • Измерване на отпадъка.
  • Унищожение на самият отпадък.