ЗА НАС:

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ ,

Имаме удоволствието да представим на вашето внимание основните насоки и методи на работа на представляваната от нас фирма „МЛ-България”АД, специализирана в събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци.
С 15 годишен опит в дейноста по събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци „МЛ-България“ АД се утвърди като един от лидерите в тази особенно важна област за опазване на човешкото здраве и екологичното равновесие.
При извършване на тази дейност основен принцип и приоритет на всички служители на дружеството е спазване на здравни и екологични норми при извършване на тези специфични дейности. Нашият екип е наясно с големите отговорности които поема всеки един от нас при работата с такъв специфичен бранш какъвто е събирането, транспортирането и обезвреждането на опасни болнични отпадъци. При извършване на своята ежедневна дейност екипът на нашата компания е съсредоточен, в основната цел на нашата работа, а именно предотвратяване, намаляване и ограничаване на вредното въздействие на болничните отпадъци върху човешкото здраве и околната среда.
С нашата работа ние се опитваме и до-голяма степен успяваме да помогнем на наште клиенти да организират така работата си че рискът от заразяване да бъде сведен до възможният минимум.
Фирмата предприема необходимите предпазни мерки при превоза на болнични, стоматологични, ветеринарни и другите видове опасни отпадъци за недопускане на аварийни ситуации с които би се застрашило здравето на големи групи от хора. Поради големият риск от извършването на тази дейност в дружеството работи висококвалифициран екип от специалисти познаващи спецификата на работа, и способни да поемат високата отговорност за спазване на всички законови изисквания на тази дейност.