МЛ България е фирма специализирана в събирането, извозването и унищожаването на опасни отпадъци от болници, клиники и частни кабинети в цялата страна.
mlbulgaria@mail.bg

Опасни отпадъци от здравни и болнични заведения

МЛ България има дългогодишен опит в сферата на транспортиране и обезвреждане на опасни медицински отпадъци от здравни и болнични заведения. Звъннете ни на +359 878 653 986.

1
Оферта

След като ни направите официално запитване, ще ви изготвим персонализирана оферта.

2
График

Веднага след сключване на договор, ви изготвяме график за извозване на събрания опасен отпадък.

3
Извозване

В деня преди извозването, осъщестяваме контакт за точното количество и вид на контейнерите.

4
Унищожаване

Събраният и транспортиран отпадък се обезврежда, подкрепен с необходимата документация.

Медицински отпадъци

Медицинските отпадъци са широко класифицирани като всеки артикул или предмет, който влиза в контакт с телесни течности, генерирани често при диагностициране, лечение и имунизация на хора. В миналото, те са били събирани в специални торби или пластмасови кутии, след което са били изхвърляни като обикновен боклук.

В последствие се установява, че тази практика води до разпространение на болести и негативно влияние върху околната среда.

a

Твърди отпадъци

Твърдите отпадъци включват всички остри предмети, които могат да са замърсени с биологичен материал или телесни течности като пипети, ръкавици, кърпи, и т.н.

Течни отпадъци

Течните отпадъци са друга категория биоопасни отпадъци които трябва да се третират внимателно, включващи най-често големи количества кръв или други телесни течности.

Остри отпадъци

Острите отпадъци включват всякакви остри материали, които могат да пробият или проникнат през кожата, като игли, спринцовки, скалпели или счупени стъкла.

Често задавани въпроси

Въпроси и отговори относно унищожаването на опасни болнични отпадъци.

Какво представляват медицинските отпадъци?

Медицинските отпадъци са всякакъв вид болничен материал, който може да бъде потенциално инфекциозен. Това включва всичко, което е напоено с кръв, човешки или животински тъкани, култури на инфекциозни болести, изхвърлени ваксини и всички отпадъци, образувани в болнични стаи със заразни болести.

Защо са опасни медицинските отпадъци?

Изхвърлянето на медицински отпадъци като ежедневен боклук се счита за биологично опасно както за хората, така и за околната среда. По тази причина, те трябва да бъдат събирани и унищожавани от лицензирани компании по начин, който ги прави безопасни преди рециклиране.

Как още се наричат болничните отпадъци?

Медицинските отпадъци се срещат под най-различни имена, например биомедицински отпадъци, клинични отпадъци, биоопасни отпадъци, регулирани медицински отпадъци, здравни отпадъци и др.

С кои методи се третират този вид отпадъци?

Болничните отпадъци могат да бъдат третирани чрез няколко различни метода, от които най-често срещаните са изгаряне, автоклавиране, микровълнова печка, и химически метод.

Съвети за третиране на болнични отпадъци