МЛ България е фирма специализирана в събирането, извозването и унищожаването на опасни отпадъци от болници, клиники и частни кабинети в цялата страна.
mlbulgaria@mail.bg

Унищожаване на лекарства в София и страната

МЛ България е фирма, специализирана в унищожаването на лекарства с изтекъл срок на годност или лекарства, излезли от употреба. Звъннете ни на +359 878 653 986.

1
Оферта

След като ни направите официално запитване, ще ви изготвим персонализирана оферта.

2
График

Веднага след сключване на договор, ви изготвяме график за извозване на събрания опасен отпадък.

3
Извозване

В деня преди извозването, осъщестяваме контакт за точното количество и вид на контейнерите.

4
Унищожаване

Събраният и транспортиран отпадък се обезврежда, подкрепен с необходимата документация.

Унищожаване на
лекарства

МЛ-България има дългогодишен опит в сферата на събиране, транспортиране и обезвреждане на лекарствени продукти от болнични заведения из цялата страна.

Тази комплексна услуга включва:

  • Събиране на лекарствата със специализирани транспортни средства от мястото им на генериране.
  • Съхраняване на взетите лекартвени средства според Норматичните изисквания до тяхното унищожение.
  • Подготовка на документите относно получаване на заповед за унищожаването им от „Изпълнителната агенция по лекарствата.“
  • Присъствие на наши служители при ревизиите на описаните по-горе контролни институции.
  • Физическо унищожение на бракуваните лекарствени средства.
унищожаване на опасни лекарства

Възпламеняеми лекарства

Този вид лекарства са запалими и неправилното им третиране може да бъде опасно за хората и околната среда. Такива лекарства са например сиропите за кашлица на алкохолна основа.

Корозивни отпадъци

Включват киселини и продукти, които се основават на pH. Няколко примера са глутаралдехид и фармацевтични продукти, които са устойчиви в корозивни материали като азотна киселина.

Реактивни лекарства

Има лекарства и отпадъци, които могат да взаимодействат отрицателно с други химикали, причинявайки експлозии или генерирайки токсични газове или изпарения, правейки ги опасни за околната среда.

Фармацевтичните отпадъци са лекарства, които са излезли от призводство или с изтекъл срок на годност, които вече не са необходими или не могат да се използват от лекари и болнични заведения. Те могат да бъдат класифицирани като опасни или неопасни в зависимост от химичните им свойства, както и потенциалният им риск върху хората и околната среда. Има различни изисквания за изхвърляне на опасни и неопасни фармацевтични продукти, като МЛ България ще ви помогна във всяка стъпка от процеса.

Често задавани въпроси

Въпроси и отговори относно унищожаването на опасни фармацевтични продукти.

Какви видове лекарства унищожавате?

МЛ България събира, транспортира и унищожава всички лекарства, които са класифицирани като опасни. Често срещаните фармацевтични продукти, които включват физостигмин, варфарин и химиотерапевтични агенти, се смятат за опасни.

Какви контейнери ни трябват?

МЛ България ще се погрижи да осигури необходимите контейнери според вида и теглото на вашите лекарствени и фармацевтични продукти. Свържете се с нас на 0878 899 473 или mlbulgaria@mail.bg и ще ви изготвим оферта.

Как да разбера дали дадено лекарство е опасно?

Ако лекарството е с замърсено, с изтекъл срок на годност, няма да бъде използвано, или съдържа един от гореспоменатите продукти, трябва да бъде унищожено по безопасен начин. Ако имате съмнения относно дадено лекарство, свържете се с нас и ще ви помогнем.

Как унищожавате опасни лекарства?

МЛ България извозва, обеззаразява и унищожава лекарства и други фармацевтични продукти от болнични заведения чрез два основни метода – автоклавиране и микровълново третиране, в зависимост от естеството на продукта.