МЛ България е фирма специализирана в събирането, извозването и унищожаването на опасни отпадъци от болници, клиники и частни кабинети в цялата страна.
mlbulgaria@mail.bg

Отчети към Нисо

МЛ България предлага услуги за отчетност към НИСО (Национална Информационна Система за Отпадъци), както и изработване на годишни отчети, в съответност с изискванията на Изпълнителна Агенция по Околната Среда. Свържете се с нас за повече информация.

подаване на отчетност към нисо

1. Отчетност към НИСО

Във връзка с Наредба № 1 от 2014г. (обн. 03.2020г.) за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, искаме да Ви уведомим, че от 01.01.2021г. цялата отчетност за дейностите с отпадъци трябва да бъде водена по електронен път чрез НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОТПАДЪЦИ (НИСО). ( работни листа, отчетни книги и месечно отчитане на предадените отпадъци).

Регистрацията на всеки генератор на отпадъци се извършва по електронен път чрез КЕП –квалифициран  електронен подпис.

До  31.03.2021 системата ще работи в тестов режим с възможност за подаване на реални данни. В този срок е допустимо подаване на заявления, документи за утвърждаване на работни листа и водене и предоставяне на отчетност на хартиен носител.

От 01.04.2021 г. подаването на заявления, на документи за утвърждаване на работни листа и водене и предоставяне на отчетност ще се извършва само чрез чрез електронната система на  НИСО.

Срокът за предоставяне на годишните отчети, чрез НИСО за отчетната 2020 г. се удължава до 30.04.2021 г. .

Информацията от отчетните книги за месеците януари, февруари и март ще може да се въвежда в НИСО до 30.04.2021 г. Въвеждането в НИСО на водените на хартия отчетни книги за месеците януари, февруари и март ще предостави възможност на задължените лица да генерират автоматично данни в годишните си отчети за 2021 г.

2. Подаване на годишни отчети към НИСО

Нашата фирма ВЕЧЕ предлага и услуга, попълване на отчетните книги на нашите клиенти.

След подписване на договор и регистрация в НИСО,  чрез КЕП ще ни включите във вашия екип и ние от ваше име ще попълваме отчетните книги и ще изготвяме годишните Ви отчети .

Причинителите на отпадъци са задължени да подават чрез НИСО данни за количеството, свойствата, произхода на отпадъците и други данни, в съответствие с изискванията на съответните наредби.

Задължени да правят това са всички юридически и физически лица, осъществяващи дейности с отпадъците или от чиято дейност се генерират отпадъци.

В тази група влизат лекарските практики, клиники, медицински центрове, търговци на лекарствени продукти, козметика, хранителни добавки и всички други дейности при които се генерират отпадъци.

За ваше улеснение на този линк можете да си направите регистрацията: https://nwms.eea.government.bg/app/auth/registration

След вашата  регистрацията  автоматично се генерира отчетна книга за отпадъците, които сте  класифицирали.

Уважаеми клиенти,  бихме желали да Ви напомним че приемането и предаването на отпадъци, които не са класифициране надлежно с Работен Лист е сериозно нарушение и се наказва със солидни имуществени глоби. Глобата се налага и на двете страни.

Нашата фирма ВЕЧЕ предлага  и услуга , попълване на отчетните книги  на нашите клиенти .

След подписване на договор и регистрация в НИСО ,  чрез КЕП или валидно пълномощно ,  Вие ще  можете да ни  включите във вашия екип и ние от ваше име ще попълваме отчетните книги и ще изготвяме годишните Ви отчети .За повече информация  моля свържете се с нашият офис на тел. 0878899473

На посочения линк ще откриете информация за начина на регистрация в системата – Линк за регистрация. – http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste

Сайт на НИСО – Линк към сайта – https://nwms.eea.government.bg/app/base/home

6
Индустрии
300
Клиента
15
Години опит

Свържете се с нас

  • Адрес: Пазарджик, улица “Константин Величков” 97,  4404
  • Телефон: 0899 999 470, 0878 899 473
  • Email: mlbulgaria@mail.bg

Работно време

Monday 9.00 - 17.00
Tuesday 9.00 - 17.00
Wednesday 9.00 - 17.00
Thursday 9.00 - 17.00
Friday 9.00 - 17.00
Saturday Closed
Sunday Closed