МЛ България е фирма специализирана в събирането, извозването и унищожаването на опасни отпадъци от болници, клиники и частни кабинети в цялата страна.
mlbulgaria@mail.bg

Процес на унищожаване на опасни отпадъци

На практика опасните болнични отпадъци се изгарят в изградените инсенератори в страната. Този метод на обработка минимизира отпадъка, но в крайна сметка остатъка след процеса на изгаряне продължава да се отнася към групата на опасните. Тази практика създава реална опасност от вторично замърсяване на околната среда, чрез изпускането в атмосферата на вредни емисии, което оказва негативно влияние върху хората.

В съответствие с Европейските директиви за третиране на опасни болнични отпадъци, се препоръчва използване на метода “автоклавиране“ съчетано с “микровълново третиране“. Чрез него опасният отпадък се превръща в неопасен, като по-голяма част може да се преработи , с което се постига добър резултат при опазване на околната среда

Стъпка 1 

Организация на работата

С цел по-добра организация при генериране на опасните отпадъци, ние предлагаме на нашите клиенти, следният начин на работа:

 • В зависимост от количеството генериран опасен отпадък, при всяко работно място се поставят контейнери за меки и твърди отпадъци, маркирани със знака за опасен отадък.
 • С цел по-добър контрол при работата с този вид отпадък, всички контейнери се надписват със инциалите на отделението, в което са генерирани.
 • След запълването на контейнерите, те се транспортират до помещението за тяхното временно съхранение.
 • Основното предимство на тази организация е намаляване на риска, за хората работещи с тези отпадъци, както и пациентите на здравното заведение.
 • При правилното съхранение и пакетиране на отадъците, те не излъчват миризма.
организация на опасни отпадъци мл българия
контейнери за събиране на опасни отпадъци

Стъпка 2

Събирането на опасни отпадъци

 • Предоставяне на оборотни контейнери за съхранение на остри, твърди и режещи отпадъци.
 • Контейнерите притежават сертификат по АDR.
 • Плътно прилепващите капаци на контейнерите предотвратяват неприятните миризми.
 • Предоставяме контейнери с вместимост от 0,6л.,5л и 12л.
 • Контейнери за меки болнични отпадъци са с вместимост от 60л.
 • Предоставят се със специални полиетиленови пликове прилепени към отвора на контейнера.
 • Към капака на контейнери има прикрепена кабелна превръзка за плътно завързване на пълният чувал.
 • Капака на тези контейнери прилепя плътно и не пропуска миризми.
 • Безплатни оборотни контейнери, за по-големите ни клиенти.
 

Стъпка 3

Извозване на отпадъците

 • Количеството опасен болничен отпадък се измерва с мобилна везна, като в транспортната карта се записва НЕТО количество на отпадъка.
 • Пълните контейнери се заменят с празни, оборудвани за съхранение на отпадъка.
 • В инсталацията за обезвреждане на отпадъци се поставят и използваните контейнери, за да бъдат и те обеззаразени.
извозване на опасни отпадъци

Висока квалификация и опит

Нашият персонал

 • В МЛ-БЪЛГАРИЯ АД, работят висококвалифицирани специалисти, притежаващи нужните умения и опит за транспортиране и обезвреждане на този тип отпадъци.
 • Транспорта се извършва от двама опитни шофьори, притежаващи сертификат по ADR, за водачи на опасни товари.
 • За спазване на изискванията по събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци отговаря нашият лицензиран – ADR консултант по безопасност на транспорта.