„МЛ-България“ АД предлага на вашето внимание събиране транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци за  по следните направления, а именно:

4
4

БОЛНИЧНИ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ

1
1

ЛИЧНИ ЛЕКАРИ

3
3

СТОМАТОЛОЗИ

2
2

ВЕТЕРИНАРНИ ЗАВЕДЕНИЯ

6
6

ЛЕКАРСТВА

7
7

ОПАСНИ ОТПДЪЦИ